Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov. Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka.

Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom.

Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti) a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby.

Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie chybný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

Ako postupovať ?

1 - V prípade, že sa na tovare vyskytla chyba, odporúčame produkt bezodkladne vyradiť z prevádzky do doby odstránenia závady !

2 - Využite na spojenie sa s nami niektorý z našich telefonických kontaktov, alebo email a ďalej postupujte podľa obdržaných pokynov.

3 - O ďalšom stave reklamácie Vás budeme informovať e-mailom, telefonicky, prípadne inak podľa Vašich požiadaviek.  

 

 

 

 


Newsletter (registrácia na odoberanie správ)
Copyright © 2004-2023 Golf SPS spol. s r.o., všetky práva vyhradené
Hot line rýchle kontaktné číslo